Individuální psychoterapie

Párová terapie

1000Kč 60min  
1500 60min
 

Hypnoterapie

Párová hypnoterapie

1200 Kč

2000 Kč

75min

75min

 
Logopedie   350 Kč 30min Včetně materiálů k procvičování
Rétorika   550 Kč 40min Včetně materiálů k procvičování
Kognitivní test a trénink   500 Kč 45min  
Diagnostika psychických obtíží a spec. pedagogické vyšetření   500 - 1000 Kč cena dle délky vyš. Zjišťování poruch osobnosti, pozornosti, dyskalkulie, dysgrafie, dysortografie, testy školní zralosti pro předškoláky, test laterality-pravák x levák, specifických poruch učení, test inteligence, test profesních zájmů a další
Náprava spec. poruch učení-dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie  400 Kč 30min  
 Telefonické a emailové poradenství  700 Kč do 45min  
 Víkendová terapie a o st. svátcích 1500 Kč 60min  

 

Termín lze bezplatně zrušit do 18.00 hod předchozího dne. Pozdě zrušené sezení, které tímto propadne musí být klientem hrazeno a proplaceno. Blokuje se tím čas, který by mohl být obsazen jiným klientem.

Psychoterapie, hypnoterapie, logopedie

  • Psychologická konzultace (individuální, párová, rodinná)
  • Hypnoterapie
  • Psychorelaxace
  • Náprava logopedických poruch u dětí, dospělých i seniorů
  • Rétorika
  • Speciálně pedagogické vyšetření
  • Diagnostika psychických poruch
  • Náprava specifických poruch učení
  • Zvládnutí grafomotorických dovedností
  • Kognitivní testy a trénink

Kontakt

Mgr. Martin Jan Šverma
Tel: +420 731 377 110
IČO: 88105865
č.účtu: 107-1187460297/0100

Senovážné náměstí 23, budova D,

5. patro, Praha 1

facebook email

Logo Českého Spolku Hypnoterapeutů

Spojení

Metro B:
Náměstí Republiky

Tramvaj 2, 3, 5, 6, 9, 14, 24
Zastávka Jindřišská