Mohu Vám pomoci v těchto oblastech:

Psychologická konzultace a terapie

V náročné situaci, kdy máte pocit, že na nic nestačíte a nemáte ve svém okolí někoho, kdo by Vám pomohl odlehčit.
Pomoc při řešení problému, porozumění, sdílení smutku, bolesti nebo jiných silných emocí.

path

Terapie, která využívá relaxační techniky, řízené dýchání, vizualizace, muzikoterapii a řadu dalších možností k autoregulaci, pozitivnímu ovlivnění zdravotního stavu, harmonizaci psychických a psychosomatických funkcí.

Logopedie

Logopedická diagnostika, náprava vadné výslovnosti hlásek, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, koktavost, breptavost, rétorika...

Každý z nás se někdy ocitne v obtížných životních situacích

Nabízím konzultace v následujících:

 • krize, nízké sebevědomí, dospívání, strach, závislosti, deprese
 • problémy s komunikací, krize ve vztahu, nevěra, konflikty, rozvod, úmrtí
 • problémy na pracovišti, nezaměstnanost, hledání práce
 • vzdělávací problémy, sexuální problémy

Duševní vyrovnanost

je jedním z nejdůležitějších předpokladů fyzického zdraví.

Individuální psychoterapie pomáhá při zvládání životních problémů, poznání sebezničujícího chování a omezení či odstranění potíží.

O mne

Již více než 5 let působím ve vlastní psychoterapeutické a logopedické praxi a mám mnoho zkušeností i s vážnými případy.
Více o mne se dozvíte v mém životopisu, na FB stránkách nebo na ZnámýLékař.cz.

facebook

Psychoterapie a Logopedie

 • Psychologická konzultace (individuální, párová, rodinná)
 • Psychorelaxace
 • Náprava logopedických poruch u dětí, dospělých i seniorů
 • Rétorika
 • Speciálně pedagogické vyšetření
 • Diagnostika psychických poruch
 • Náprava specifických poruch učení
 • Zvládnutí grafomotorických dovedností
 • Metoda dobrého startu
 • Kognitivní testy a trénink

Kontakt

Mgr. Martin Jan Šverma
Tel: +420 731 377 110
IČO: 88105865
č.účtu: 107-1187460297/0100

Opatovická 18, Praha 1
Vchod průchodem z ulice Spálená nebo přímo z ulice Opatovická, 2. patro

facebook email

Spojení

Metro:
Národní třída

Tramvaj:
Národní třída - 9, 18, 22
Lazarská - 3, 6, 9, 24